UV-Absorberzusatz 4471


prísada absorbéru UV žiarenia do bezfarebných lakov

UV-Absorberzusatz 4471
prísada absorbéru UV žiarenia do bezfarebných lakov

Charakteristika:

Riedko tekutý vysoko účinný ochranný prostriedok na ochranu pred denným svetlom a absorbér ultrafialového žiarenia na báze organických rozpúšťadiel. UV-absorbér brzdí škodlivé pôsobenie ultrafialového žiarenia zo slnečného a denného svetla a chráni tak pred predčasným zožltnutím. Odporúča sa použiť ako prísada do bezfarebného laku  pri spracovaní svetlých alebo bielených driev.

Oblasť použitia:

UV-absorbér je možné použiť ako prísadu do všetkých rozpúšťadlových základov CLOU a bezfarebných lakov CLOU na báze organických rozpúšťadiel.

Spracovanie / Aplikácia:

Podľa druhu použitého laku sa pridáva nasledujúce množstvo UV-absorbéru:

  • nitrozáklady a nitrolaky:  5%
  • laky CLOUCRYL:           5%
  • laky DD a DDS laky:     10%

Technické údaje:

Pridanie riedidla na nastavenie viskozity laku odpadá alebo sa pridá menej riedidla. Pridaný diel UV-absorbéru musíte odrátať od pridávaného množstva riedidla. UV-absorbér pôsobí optimálne vtedy, keď je pridaný do základnej aj do vrchnej vrstvy laku.

Schnutie:

(pri teplote 20°C a relatívnej vlhkosti vzduchu 50%)

Prídavok UV-absorbéru nemá žiadny vplyv na schnutie
lakov, do ktorých bol pridaný.

Objednávacie údaje:

UV-Absorberzusatz 4471 1 l

Technický list produktu

Otázka alebo predbežný dopyt na výrobok