Schody, parkety a drevené podlahy


Povrchová úprava schodov, parkiet a drevených podláh

Laky a oleje na schody, parkety a drevené podlahy

Na povrchovú úpravu drevených schodov a podláh sú kladené vysoké nároky z hľadiska ochrany dreva proti mechanickému poškodeniu a doby životnosti. Navyše rozpušťadlové laky určené na schody musia povinne spĺňať európsku “Decopaint” smernicu, ktorá výrazne obmedzuje množstvo použitých rozpušťadiel.

Dvojzložkový polyuretánový lak

Vďaka technologickému náskoku Vám značka CLOU ponúka vysoko zaťažiteľný dvojzložkový polyuretánový lak na schody, parkety a drevené podlahy “DD-Treppensiegel”.

Jednozložkový uretán-alkydový lak

Výhodnou alternatívou je aj veľmi pružný, jednozložkový uretán-alkydový lak “CLOURETHAN”, ktorý je navyše zbavený zápachu.

Ekologický lak

Pre ekologickú povrchovú úpravu možno použiť vysoko kvalitný plniaci vodný parketový lak “WL-Treppen-und Parkettlack”.

Vosky a oleje

Prírodnou alternatívou povrchovej úpravy schodov a podláh je tvrdý ľanový olej “HARTÖL” alebo olejo-vosk “HARTWACHSÖL”.

Schody, parkety a drevené podlahy

CLOURETHAN

CLOURETHAN

lak na podlahy na báze uretánalkydu

Rustikalbeize

Rustikalbeize

Rustikálne moridlo