kf-Beize


vodné moridlo s hĺbkovým účinkom

kf-Beize

vodné moridlo s hĺbkovým účinkom

Charakteristika:

Vodou riediteľné moridlo na okamžité použitie, svetlostále, obsahuje farbivá, s veľmi dobrým hĺbkovým účinkom.

Oblasť použitia:

Pre všetky typické tvrdé i mäkké dreviny vo vnútornom prostredí (napr. buk, dub, jaseň, smrek alebo limba).

Spracovanie / Aplikácia:

Metóda nanášania:

Nanášané množstvo (g/): 80 – 120
80 – 120
Výdatnosť (m²/liter): 7
5

 

 

 

 

Schnutie:

(pri teplote 20°C a relatívnej vlhkosti vzduchu 50%)

  • na prach: 30 minút
  • na prelakovanie: 12 hodín

Upozornenie:

Všetky odtiene kf-moridla sú medzi sebou navzájom miešateľné, čím môžete vytvoriť rôzne medziodtiene. Na dotónovanie odtieňa slúžia farebné koncentráty Farbkonzentrat fűr kf-Beize, na zosvetlenie moridla použite kf-moridlo bezfarebné.

Skúšobné normy:

Tento výrobok spĺňa požiadavky smernice VdL-RL 02 „Systémy lakov na drevo“.

Objednávacie údaje:

Pri výbere odtieňa je k dispozícii 21 štandardných odtieňov podľa vzorkovníka.

Technický list produktu

Otázka alebo predbežný dopyt na výrobok