Nadelholzbeize


pozitívne vodné moridlo na ihličňany

Nadelholzbeize
pozitívne vodné moridlo na ihličňany

Charakteristika:

Vodné jednozložkové moridlo na okamžité použitie, ktoré vytvorí na ihličnatých drevinách vyhranený pozitivny efekt morenia. Neobsahuje žiadne soli kovov, je bez zápachu a stabilný na skladovanie. Pri použití na tvrdých drevinách dosahuje Nadelholzbeize výbornú egalizáciu. Na rozdiel od väčšiny iných pozitívnych moridiel nie je tu potrebné odkartáčovať z moreného povrchu zvyšky moridla po morení.

Oblasť použitia:

Na hladko i hrubo brúsené, pieskované, štruktúrovo kartáčované, hobľované, drhnuté alebo tesané povrchy ihličnatého dreva vo vnútornom prostredí (napr. bytový nábytok, stropy a steny v štýle mäkkého dreva). Na tvrdých drevinách (dub, jaseň alebo čerešňa) ustupuje pozitívny efekt v prospech vyrovnávania farebného obrazu morenia.

Spracovanie/Aplikácia:

Metóda nanášania       

Nanášané množstvo (g/): 80 - 120 80 - 120
Výdatnosť (m²/liter): 7  
5  

 

 

 

 

Schnutie:

(pri teplote 20°C a relatívnej vlhkosti vzduchu 50%)

  • na prach: 30 minút
  • na prelakovanie: 12 hodín

Upozornenie:

Všetky odtiene sú medzi sebou navzájom miešateľné, čím môžete vytvoriť rôzne medziodtiene. Na dotónovanie odtieňa slúžia farebné koncentráty Farbkonzentrat fűr Nadelholzbeize, na zosvetlenie moridla použite Nadelholzbeize bezfarebné.

Skúšobné normy:

Tento výrobok spĺňa požiadavky smernice VdL-RL 02 „Systémy lakov na drevo“

Objednávacie údaje:

Pri výbere odtieňa je k dispozícii 13 štandardných odtieňov podľa vzorkovníka.


Technický list produktu

Otázka alebo predbežný dopyt na výrobok